Kontakt

Mgr. Milica Nálevková
E. Krásnohorské 2358
Dvůr Králové nad Labem
544 01

mobil: 731 712 147

m.nalevkova@seznam.cz

Angličtina

Kurzy anglického jazyka

Kurzy anglického jazyka
(pro začátečníky, mírně, středně a velmi pokročilé)

Celoroční výuka 1x nebo 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách (pondělí, čtvrtek), od 16:15 do 17:45 hod. nebo od 18:00 do 19:30 hod.
Jazykový kurz probíhá od září 2016 do června 2017 podle učebnic TIME TO TALK/SPRECHEN SIE DEUTSCH v kombinaci s doplňkovými audio a video materiály podle úrovně jazykových znalostí studujících.
Zahájení kurzu 12. září 2016, ukončení 12. června 2017.
Školné v kurzech 2x týdně 2 hodiny činí 7 700 Kč (za celý školní rok).
Školné v kurzech 1x týdně 2 hodiny činí 4 000 Kč (za celý školní rok).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).

Kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím
(kurz s maximálně šesti účastníky ve skupině)

Jazykový kurz určený pro zájemce mírně a středně pokročilé.
Výuka probíhá každé pondělí od 16:30 nebo 18:00 hod., vždy dvě vyučovací hodiny (90 minut).
Termíny kurzů :
1.termín: 12. září 2016 – 30. ledna 2017,
2.termín: 1. února 2017 – 12. června 2017

Školné v kurzu s rodilým mluvčím činí 3 500 Kč (za pololetí).
Minimální počet účastníků ve skupině je čtyři, maximální šest osob.

Přípravný kurz k nové státní maturitě z anglického jazyka

Kurz povedou vyučující, kteří jsou certifikovaní pro hodnocení písemné i ústní části státní maturitní zkoušky pro základní i vyšší úroveň.
Výuka probíhá každé pondělí od 16:15 do 17:45 hod.
Termín kurzu 3. října 2016 – 24. dubna 2017
Školné v přípravném kurzu ke státní maturitě činí 3 500 Kč (za celý kurz).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).

Kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím – kurz pro děti

Jazykový kurz určený pro děti ve věkových skupinách: 8 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 15 let.
Minimální počet dětí ve skupině je čtyři, maximální šest.
Výuka probíhá každé pondělí od 14:00 hod., 15:05 hod. a 16:10 hod. – vždy jednu hodinu (60 minut).
Termíny kurzů :
1.termín: 12. září 2016 – 30. ledna 2017,
2.termín: 1. února 2017 – 12. června 2017

Školné v kurzu s rodilým mluvčím činí 2 800 Kč (cena za pololetí).

Kurz angličtiny a konverzace pro seniory

Celoroční výuka 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách (pondělí), od 16:15 do 17:45 hod.
Jazykový kurz probíhá od září 2015 do června 2016 podle úrovně jazykových znalostí studujících.
Zahájení kurzu 12. září 2016, ukončení 12. června 2017.
Školné v kurzu 1x týdně 2 hodiny činí 4 000 Kč (za celý školní rok).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).

Individuální výuka

Nabízíme též možnost individuální výuky obecné i odborné angličtiny na základě požadavků zájemce.

Soudně ověřené překlady

Provádíme též soudně ověřené překlady z jazyka anglického a ruského do češtiny a naopak.

Výuka jazyků ve Dvoře Králové nad Labem