Kontakt

Mgr. Milica Nálevková
E. Krásnohorské 2358
Dvůr Králové nad Labem
544 01

mobil: 731 712 147

m.nalevkova@seznam.cz

Prázdninový pobyt v Krkonoších

Prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickými lektory

PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY

OBA TERMÍNY JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY

Prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickým lektoremPrázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickým lektorem připravujeme pro letošní rok pro děti a mládež ve věku 9 – 16 let pro 1. termín (3.7. – 8.7.2022) a ve věku 9 – 16 let pro 2. termín (10.7. – 15.7.2022). Personálně je tábor zajištěn rodilými mluvčími, zkušenou českou učitelkou angličtiny a pracovníkem pro sportovní a zájmové činnosti.
Ubytování bude zajištěno v soukromé chatě ve vícelůžkových pokojích, kde každý pokoj má vlastní WC, sprchový kout a umyvadlo. Doprava je individuální – příjezd v den zahájení mezi 16. až 17. hodinou, odjezd v den ukončení mezi 15. až 16. hodinou.

Prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickými lektory probíhá v následujících termínech:

TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ CENA KAPACITA
od 3.7.2022 do 8.7.2022 Paseky nad Jizerou 7 780,– Kč termín plně obsazen!
od 10.7.2022 do 15.7.2022 Paseky nad Jizerou 7 780,– Kč termín plně obsazen!

Organizace pobytu je následující:
Výuka

 • 4 vyučovací hodiny (á 45 minut) denně – výuka probíhá ve skupinách zábavným, konverzačním způsobem pod vedením rodilého mluvčího
 • ve skupině je maximálně 5-7 žáků
 • učivo probrané s rodilým mluvčím je doplňováno opakováním s českou učitelkou
 • při výuce s rodilým mluvčím pochytí děti přirozenou cestou správnou výslovnost, intonaci i tempo cizího jazyka, rozvíjejí své komunikativní dovednosti přirozeným způsobem

Volný čas

 • program ve volném čase navazuje na výuku, dětem jsou zadávány úkoly, které plní společně s rodilým mluvčím, musí tedy komunikovat v angličtině
 • odpolední činnost také zahrnuje hry, soutěže, turistiku, všech těchto činností se účastní rodilý mluvčí, aby i zde byly rozvíjeny komunikační schopnosti dětí v cizím jazyce

Odborné zajištění výuky

 • zahraniční lektoři (rodilí mluvčí), vysokoškolsky kvalifikovaní vyučující se zkušenostmi s výukou na českých školách
 • česká učitelka, vysokoškolsky kvalifikovaná s dlouholetými zkušenostmi, bude mít za úkol pomáhat žákům s porozuměním a opakováním probrané látky
 • pracovník pro zajištění sportovní a zájmové činnosti bude organizovat volnočasové aktivity, soutěže a hry, kterých se vždy účastní i rodilí mluvčí

Cena zahrnuje:

 • ubytování, celodenní stravu 5x denně (od nedělní večeře po páteční oběd), výuku, učební materiály, výlety, sportovní činnost, soutěže a ceny

Způsob placení

 • jednorázová platba ve výši 7 780,– Kč splatná do 10 pracovních dnů od podání přihlášky, nebo
 • záloha ve výši 4 000,– Kč splatná do 5 pracovních dnů od podání přihlášky + doplatek 3 780 Kč splatný do 30. 6. 2022

Platby proveďte převodem na účet číslo 4590976369/0800.

Přihlášky na pobyt je třeba podat vyplněním elektronického formuláře, písemně, telefonicky nebo e-mailem.
Elektronický formulář přihlášky je dostupný na www.jazykove-studium.cz

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději do 30. 6. 2022.

Kontaktní údaje organizátora:
Mgr. Milica Nálevková, Krásnohorské 2358, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
mobil: 731 712 147
e-mail: m.nalevkova@seznam.cz

Storno poplatky:
Účast na akci lze zrušit písemnou formou na adrese: M. Nálevková, Krásnohorské 2358, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nebo e-mailem na adrese: m.nalevkova@seznam,cz, nebo telefonicky na čísle: 731 712 147 a následným e-mailem.

Stornovací poplatky (bezplatná stornovací doba je do 23 dnů před zahájením):

22 -15 dnů před zahájením je stornovací poplatek 10 % z ceny, tj. 780,– Kč
14 – 7 dnů před zahájením 30 % z ceny, tj. 2 334,– Kč
7 – 2 dny před zahájením 70 % z ceny, tj. 5 446,– Kč
1 den před a v den zahájení akce 100 % z ceny

Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka, pak se storno poplatky neúčtují. Doporučujeme uzavřít pro dítě na dobu pobytu úrazové pojištění.

Přihláška na prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickými lektory