Pages
Search
Categories

Nezařazeno

Prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickými lektory

PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY

OBA TERMÍNY JSOU JIŽ PLNĚ OBSAZENY

Prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickým lektoremPrázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickým lektorem připravujeme pro letošní rok pro děti a mládež ve věku 9 – 16 let pro 1. termín (3.7. – 8.7.2022) a ve věku 9 – 16 let pro 2. termín (10.7. – 15.7.2022). Personálně je tábor zajištěn rodilými mluvčími, zkušenou českou učitelkou angličtiny a pracovníkem pro sportovní a zájmové činnosti.
Ubytování bude zajištěno v soukromé chatě ve vícelůžkových pokojích, kde každý pokoj má vlastní WC, sprchový kout a umyvadlo. Doprava je individuální – příjezd v den zahájení mezi 16. až 17. hodinou, odjezd v den ukončení mezi 15. až 16. hodinou.

Prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickými lektory probíhá v následujících termínech:

TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ CENA KAPACITA
od 3.7.2022 do 8.7.2022 Paseky nad Jizerou 7 780,– Kč termín plně obsazen!
od 10.7.2022 do 15.7.2022 Paseky nad Jizerou 7 780,– Kč termín plně obsazen!

Organizace pobytu je následující:
Výuka

 • 4 vyučovací hodiny (á 45 minut) denně – výuka probíhá ve skupinách zábavným, konverzačním způsobem pod vedením rodilého mluvčího
 • ve skupině je maximálně 5-7 žáků
 • učivo probrané s rodilým mluvčím je doplňováno opakováním s českou učitelkou
 • při výuce s rodilým mluvčím pochytí děti přirozenou cestou správnou výslovnost, intonaci i tempo cizího jazyka, rozvíjejí své komunikativní dovednosti přirozeným způsobem

Volný čas

 • program ve volném čase navazuje na výuku, dětem jsou zadávány úkoly, které plní společně s rodilým mluvčím, musí tedy komunikovat v angličtině
 • odpolední činnost také zahrnuje hry, soutěže, turistiku, všech těchto činností se účastní rodilý mluvčí, aby i zde byly rozvíjeny komunikační schopnosti dětí v cizím jazyce

Odborné zajištění výuky

 • zahraniční lektoři (rodilí mluvčí), vysokoškolsky kvalifikovaní vyučující se zkušenostmi s výukou na českých školách
 • česká učitelka, vysokoškolsky kvalifikovaná s dlouholetými zkušenostmi, bude mít za úkol pomáhat žákům s porozuměním a opakováním probrané látky
 • pracovník pro zajištění sportovní a zájmové činnosti bude organizovat volnočasové aktivity, soutěže a hry, kterých se vždy účastní i rodilí mluvčí

Cena zahrnuje:

 • ubytování, celodenní stravu 5x denně (od nedělní večeře po páteční oběd), výuku, učební materiály, výlety, sportovní činnost, soutěže a ceny

Způsob placení

 • jednorázová platba ve výši 7 780,– Kč splatná do 10 pracovních dnů od podání přihlášky, nebo
 • záloha ve výši 4 000,– Kč splatná do 5 pracovních dnů od podání přihlášky + doplatek 3 780 Kč splatný do 30. 6. 2022

Platby proveďte převodem na účet číslo 4590976369/0800.

Přihlášky na pobyt je třeba podat vyplněním elektronického formuláře, písemně, telefonicky nebo e-mailem.
Elektronický formulář přihlášky je dostupný na www.jazykove-studium.cz

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději do 30. 6. 2022.

Kontaktní údaje organizátora:
Mgr. Milica Nálevková, Krásnohorské 2358, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
mobil: 731 712 147
e-mail: m.nalevkova@seznam.cz

Storno poplatky:
Účast na akci lze zrušit písemnou formou na adrese: M. Nálevková, Krásnohorské 2358, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nebo e-mailem na adrese: m.nalevkova@seznam,cz, nebo telefonicky na čísle: 731 712 147 a následným e-mailem.

Stornovací poplatky (bezplatná stornovací doba je do 23 dnů před zahájením):

22 -15 dnů před zahájením je stornovací poplatek 10 % z ceny, tj. 780,– Kč
14 – 7 dnů před zahájením 30 % z ceny, tj. 2 334,– Kč
7 – 2 dny před zahájením 70 % z ceny, tj. 5 446,– Kč
1 den před a v den zahájení akce 100 % z ceny

Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka, pak se storno poplatky neúčtují. Doporučujeme uzavřít pro dítě na dobu pobytu úrazové pojištění.

Přihláška na prázdninový pobyt v Krkonoších s výukou angličtiny s anglickými lektory

Kurzy ruského jazyka

Zajišťujeme kurzy ruského jazyka ve 4 různých stupních, podle předchozích znalostí uchazečů (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, silně pokročilí).

Kurzy jsou vhodné jak pro dospělé zájemce, tak pro středoškolské studenty.

Podmínkou otevření kurzu je dostatečný počet zájemců (minimálně 7 osob).

Kurzy probíhají nepřetržitě již 26 let v prostorách školy SŠIS, Wolkerovo nábřeží 131, Dvůr Králové nad Labem.

Provádíme též soudně ověřené překlady z ruského jazyka do češtiny a naopak.

Kurzy německého jazyka

Zajišťujeme kurzy německého jazyka ve 4 různých úrovních, podle předchozích znalostí uchazečů (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, silně pokročilí).

Podmínkou otevření kurzu je dostatečný počet zájemců (minimálně 7 osob).

Kurzy jsou vhodné jak pro dospělé zájemce, tak pro středoškolské studenty.

Kurzy probíhají nepřetržitě již 26 let v prostorách školy SŠIS, Wolkerovo nábřeží 131, Dvůr Králové nad Labem.

Kurzy anglického jazyka

Kurzy anglického jazyka
(pro začátečníky, mírně, středně a velmi pokročilé)

Celoroční výuka 1x nebo 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách (pondělí, čtvrtek), od 16:15 do 17:45 hod. nebo od 18:00 do 19:30 hod.
Jazykový kurz probíhá od září 2016 do června 2017 podle učebnic TIME TO TALK/SPRECHEN SIE DEUTSCH v kombinaci s doplňkovými audio a video materiály podle úrovně jazykových znalostí studujících.
Zahájení kurzu 12. září 2016, ukončení 12. června 2017.
Školné v kurzech 2x týdně 2 hodiny činí 7 700 Kč (za celý školní rok).
Školné v kurzech 1x týdně 2 hodiny činí 4 000 Kč (za celý školní rok).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).

Kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím
(kurz s maximálně šesti účastníky ve skupině)

Jazykový kurz určený pro zájemce mírně a středně pokročilé.
Výuka probíhá každé pondělí od 16:30 nebo 18:00 hod., vždy dvě vyučovací hodiny (90 minut).
Termíny kurzů :
1.termín: 12. září 2016 – 30. ledna 2017,
2.termín: 1. února 2017 – 12. června 2017

Školné v kurzu s rodilým mluvčím činí 3 500 Kč (za pololetí).
Minimální počet účastníků ve skupině je čtyři, maximální šest osob.

Přípravný kurz k nové státní maturitě z anglického jazyka

Kurz povedou vyučující, kteří jsou certifikovaní pro hodnocení písemné i ústní části státní maturitní zkoušky pro základní i vyšší úroveň.
Výuka probíhá každé pondělí od 16:15 do 17:45 hod.
Termín kurzu 3. října 2016 – 24. dubna 2017
Školné v přípravném kurzu ke státní maturitě činí 3 500 Kč (za celý kurz).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).

Kurz anglické konverzace s rodilým mluvčím – kurz pro děti

Jazykový kurz určený pro děti ve věkových skupinách: 8 – 9 let, 10 – 12 let, 13 – 15 let.
Minimální počet dětí ve skupině je čtyři, maximální šest.
Výuka probíhá každé pondělí od 14:00 hod., 15:05 hod. a 16:10 hod. – vždy jednu hodinu (60 minut).
Termíny kurzů :
1.termín: 12. září 2016 – 30. ledna 2017,
2.termín: 1. února 2017 – 12. června 2017

Školné v kurzu s rodilým mluvčím činí 2 800 Kč (cena za pololetí).

Kurz angličtiny a konverzace pro seniory

Celoroční výuka 1x týdně po dvou vyučovacích hodinách (pondělí), od 16:15 do 17:45 hod.
Jazykový kurz probíhá od září 2015 do června 2016 podle úrovně jazykových znalostí studujících.
Zahájení kurzu 12. září 2016, ukončení 12. června 2017.
Školné v kurzu 1x týdně 2 hodiny činí 4 000 Kč (za celý školní rok).
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu sedmi účastníků ve skupině (max. počet účastníků ve skupině je deset).

Individuální výuka

Nabízíme též možnost individuální výuky obecné i odborné angličtiny na základě požadavků zájemce.

Soudně ověřené překlady

Provádíme též soudně ověřené překlady z jazyka anglického a ruského do češtiny a naopak.

Výuka jazyků ve Dvoře Králové nad Labem